ဒု-ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး (Engineering)-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 13-May-2020
  • Close date: 31-May-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Engineering/Technical
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

BE (or) B.Tech (or) Dip in Engineering (EP) or (MP) ျဖစ္ရမည္။ ISO, HACCP, GMP, Production & Manufacturing process, PLC & Electronic knowledge, Production & Packaging ပိုင္းလုပ္ဖူးသူ ျဖစ္ရမည္။ အေတြ႕အၾကဳံ (2)  ႏွစ္ အနည္းဆုံးရွိရမည္။ အဆိုင္းဆင္းႏိုင္ရမည္။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ႏွင့္ မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

Company Summary

How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အက်ဥ္းခ်ဳပ္၊ ဓာတ္ပံု (၂) ပံုနွင့္အတူေၾကာ္ျငာပါသည့္ရက္မွစ၍ တစ္ပတ္ အတြင္းေအာက္ပါအတိုင္းလူကိုယ္တိုင္ (သို႕မဟုတ္) ကိုယ္စားလာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ပါသည္။ Email ႏွင့္ လည္း ေလွ်ာက္ထား ႏုိင္ပါသည္။

 

Human Resource Manager

အမွတ္ (၆၉)၊ တြင္းသင္းအတြင္းဝန္ဦးထြန္းညိဳလမ္း၊ စက္မႈဇုန္ (၂) ၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။

Email : hr@chochoco.biz

Phone:  01-507045, 507160, 09-795220736 (Mon to Sat : 08:00 am- 04:00pm)

Apply Now! Save Job!