၀န္ထမ္း (HR)-(3) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 30-Jan-2020
  • Close date: 29-Feb-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: HR/ Administrative
Company Detail
Company Industry: Import / Export / Trade
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

ဘြဲ႕ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ Law ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရွိနားလည္သူ ျဖစ္ရမည္။ မဂၤလာဒုံစက္မႈ ဇုန္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

Company Summary

How to apply

Yathar Cho Industry Limited.

No.197,198, 199, 10 th Street, Yangon Industrial Park, Mingalardone Township.

Email: hr@chochoco.biz

Phone:  01-507045, 507160, 09-795220736 (Mon to Sat 08:00 am- 04:00pm)

Apply Now! Save Job!