လံုၿခံဳေရးမွဴး /ၾကီးၾကပ္သူ-(2) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 10-Jul-2019
  • Close date: 17-Jul-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Contract
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Service/Entertainment
No of Employee: Employees 501 to 1000 +
Job Requirements

-အသက္ ၂၅ မွ ၅၅ အတြင္းရွိရမည္။

-ဘြဲ.ရျပီးသူျဖစ္ရမည္။

-English (Advanced Level) ေျပာဆိုႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။

-လစာ ၃၅၀,၀၀၀ - ၄၀၀,၀၀၀ က်ပ္အတြင္း

-Security Experience (၅) ႏွစ္ မွ (၈) ႏွစ္ ႏွင့္ Supervisor/Leader Experience အနည္းဆုံး (၂) ႏွစ္ မွ (၃) ႏွစ္ ရွိရမည္။

အထက္ပါ ရာထူးအတြက္ ရန္ကုန္ျမိဳ.အတြင္းတြင္ တာ၀န္ထမ္း

ေဆာင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။  

Company Summary

EXERA Myanmar is the first international security company in Myanmar with an ISO and OHSAS Certificates owner.

 

How to apply

စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ား အေနျဖင့္  အမွတ္ ၈၅၊ လွဳိင္ျမင့္မုိရ္ ၁ လမ္း၊လွဳိင္ျမဳိ.

နယ္၊ (သုိ.) ဖုန္းနံပါတ္ 09 441 570 898 မ်ားသို႔  ရံုးခ်ိန္အတြြင္း (Monday~Friday: 8AM-4PM) စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

Apply Now! Save Job!