၀န္ထမ္း-(20) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male/Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 13-Mar-2018
  • Close date: 30-Mar-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: HR/ Administrative
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements

- ဘြဲ႕ႀကဳိ၊ ဘြဲ႕႕ရ

- အသက္ (၂၀ႏွစ္မွ ၄၅ႏွစ္)အတြင္း ရုပ္ရည္သန္႔ျပန္႔၍ ရိုးသားႀကိဳးစားသူ၊ ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ားကို ၀ါသနာပါသူျဖစ္ရပါမည္။

 

Company Summary
How to apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်းသည္ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ လမ္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒါပံုၿမိဳ႕နယ္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေနရာကို ေရြးခ်ယ္၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမာ်းသည္ ရံုးခ်ိန္အတြင္း CV ဓာတ္ပံု (၁)ပံု၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ၊ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!