သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္း-(30) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male/Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 18-May-2020
  • Close date: 26-May-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Distribution / Logistics
No of Employee:
Job Requirements

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အဆင့္ျမင့္ေစ်း၀ယ္စင္တာ၊  ကုမၸဏီ ႐ုံးခန္း၊ အဆင့္ျမင့္အိမ္ရာမ်ားတြင္  တာ၀န္ထမ္း ေဆာင္ရန္

- အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၀ ႏွစ္အတြင္း
- က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ၿပီး သင္ယူလုိစိတ္ရွိ သူျဖစ္ရမည္။
- စာေရးတတ္၊ ဖတ္တတ္ရမည္။
- သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အေတြ႕အႀကံဳ ရွိသူျဖစ္ေစ၊ မရွိသူျဖစ္ေစ စိတ္၀င္စားပါက ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည္။
- ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္တစ္ရက္ ၈ နာရီ
- အခ်ိန္ေလးစားၿပီး စည္းကမ္းေသ၀ပ္သူျဖစ္ ရမည္။
- လစာ (၁၄၀၀၀၀-၁၈၀၀၀၀)အျပင္ ရက္မွန္ ေၾကး၊ အခ်ိန္ပိုေၾကးႏွင့္အျခားခံစားခြင့္မ်ား
- အလုပ္ႀကိဳးစားသူမ်ားအတြက္ လစာအျမန္ တိုးမည္။
- တစ္ပတ္တစ္ရက္ နားရက္ရမည္။
- နယ္မွလာသူမ်ားအတြက္ အေဆာင္စီစဥ္ ေပးမည္။ 
-(မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္သာ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ ရမည္။

Company Summary
How to apply

အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ CV ေဖာင္ႏွင့္ အတူ မွတ္ပုံတင္မူရင္းႏွင့္မိတၱဴ၊ အိမ္ေထာင္စု စာရင္းမိတၱဴ၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း မြန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာႏွင့္အတူ Primech Myanmar Ltd ႐ုံးသို႔ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း လူကိုယ္တိုင္  လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။   နယ္မွေလွ်ာက္ထား သူမ်ားအေနျဖင့္  Viber (၀၉၆၉၉၃၄၃၂၇၀) သို႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Apply Now! Save Job!