ယာဥ္ေမာင္း-(3) Posts

 • Salary : ( ) Login to view salary.
 • Gender: Male
 • Region : Yangon
 • Posted date: 26-Nov-2019
 • Close date: 07-Dec-2019
Share on social:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Driver/Security/Cleaning
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements
 •  အေျခခံပညာအထက္တန္း/အလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။

   အသက္(၂၅ႏွစ္ မွ ၃၅ႏွစ္)အတြင္းျဖစ္ရမည္။

   လိုင္စင္သက္တမ္းအနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ ရွိၿပီး လိုင္စင္အနက္ / အညိဳ ဖစ္ရမည္။

   ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။

   မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ျမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

Company Summary
How to apply

သူရိယ၀င္းကုမၸဏီလီမိတက္

အမွတ္(၄၂) ၊ ေရႊသရဖီရိပ္မြန္ ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၀၁-၅၀၃၈၀၅ ၊ ၀၁-၅၂၃၄၉၆ Email :hrd.tyw@gmail.com

Apply Now! Save Job!