ဆုိင္းဘုတ္တပ္ဆင္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး-(1) Posts

 • Salary : ( ) Login to view salary.
 • Gender: Male
 • Region : Yangon
 • Posted date: 26-Jun-2020
 • Close date: 03-Jul-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Others
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements
 • တကၠသိုလ္မွ ဘြဲ႕ တစ္ခုခုရရွိၿပီးသူျဖစ္ရမည္။
 • အသက္ (၂၅ - ၃၅) နွစ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္ရမည္။
 • ေၾကာ္ျငာ ဆုိင္းဘုတ္ (တပ္ဆင္ေရး) လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ရွိသူ ဦးစားေပးမည္။
 • Customer မ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ Relationship တည္ေဆာက္ႏိုင္ရမည္။
 • အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။
 • ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္ တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
Company Summary
How to apply

အမွတ္(၄၂) ၊ ေရႊသရဖီရိပ္မြန္ ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၀၁-၅၀၃၈၀၅ ၊ ၀၁-၅၂၃၄၉၆

Email :hrd.tyw@gmail.com

Apply Now! Save Job!