ယာဥ္ေမာင္း-(5) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male
  • Region : Yangon
  • Posted date: 23-Mar-2020
  • Close date: 31-Mar-2020
Share on social:
Quick Apply Form:
Job Info
Job Type: Full Time
Job Category: Garment/Industry/Factory
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements
  • · အေျခခံပညာအထက္တန္း/အလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္။

  • အသက္(၂၅ႏွစ္မွ၃၅ႏွစ္)အတြင္းျဖစ္ရမည္။

  • လိုင္စင္သက္တမ္းအနည္းဆံုး()ႏွစ္ရွိရမည္။(လိုင္စင္အနက္)
  • ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားအားကၽြမ္းက်င္စြာေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္။
  • မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။
Company Summary
How to apply

အမွတ္(၄၂) ၊ ေရႊသရဖီရိပ္မြန္ ၊ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းမႀကီး၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

၀၁-၅၀၃၈၀၅ ၊ ၀၁-၅၂၃၄၉၆ Email :hrd.tyw@gmail.com

Apply Now! Save Job!