စာဖိုမွဴး (ကၽြမ္းက်င္)-(1) Posts

  • Salary : ( ) Login to view salary.
  • Gender: Male/Female
  • Region : Yangon
  • Posted date: 10-Jul-2018
  • Close date: 14-Jul-2018
Share on social:
Job Info
Job Type: Part-Time
Job Category: Restaurant
Company Detail
Company Industry: Others
No of Employee:
Job Requirements
  • အသက္ (30)ႏွစ္မွ (45)ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္။
  • လူအမ်ားအတြက္ ထမင္း/ဟင္ခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
  • သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ရ်္အရသာရွိရွိခ်က္ျပဳတ္ေပးႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။
  • အေသာက္အစားကင္းရွင္းရ်္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။ (ေျမာက္ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းေနရာႏွင့္နီးသူဦးစားေပးမည္။
Company Summary
Apply Now! Save Job!