၈/ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ တာေမြမီးပြိဳင့္အနီး။ ဖုန္း-၅၄၃၃၈၂၊ ၀၉ ၅၁၅၄၄၇၁

 1. ဒ‘ိုင္နမို၊ ေမာ္တာ၊ ထရန္စေဖာ္မာသင္တန္း 
 2.  ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္သင္တန္း       

အမွတ္ (၄၃၇)၊ ခ်ယ္ရီလမ္း၊ ၃ ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုအေရွ႕၊ (ဂိတ္ေဟာင္းမွတ္တိုင္အနီး) ဖုန္း-095182524၊ 09796271140

- အေ၀းသင္ေမဂ်ာစံုသင္တန္း

- ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာသင္တန္း

- အဂၤလိပ္ Grammer သင္တန္း

- ေက်ာင္းကိစၥ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း

- ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူအဆင့္ျမင့္အေဆာင္

တိုက္(၁)၊ အခန္း(၁၈)၊ ပထမထပ္၊ လွည္းတန္းလမ္းဆုံအနီး၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္းမႀကီး။ ဖုန္း-၀၉ ၅၁၉၁၀၄၆၊ ၅၀၅၉၆၅

 1. Crash Course in Going Abroad      
 2. Speaking & Grammar    
 3. General English Course (Four Skills)   
 4. IELTS TOEFL      
 5. Spoken English, Interview     
 6. တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ မေလး၊ ထိုင္း၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ စပိန္၊ အီတလ်ံ၊ ႐ုရွား   

သိမ္ႀကီးေစ်း၊ စီ႐ုံ၊ အေဆာင္(၃)၊ ပထပ္၊ ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၆၄၂၀

 1. Daily Easy Way English   
 2. Academic or Job English       
 3. Phonetics+Basic+Advanced English Grammar      
 4. IELTS (4 Skills), Intensive, Preparation

ဧရာလမ္း (၂၀)၊ North Okkalapa

 1. English, Japan, Korea, Thai (4Skills), Levels, Subjects,EPS,Topik,Net Test
 2. ၅၊၆၊၇၊၈၊၉၊၁၀တကၠသိုလ္သင္႐ိုး English ပုံမွန္တန္းခြဲ၊ ပညာဒါန၊ လျပတ္၊ရက္တို
 3. ဘာသာျပန္^စကားျပန္၀န္ေဆာင္မႈ
 4. Language For Foreigners