အမွတ္(၇၄)၊ အထက္သိမ္ႀကီးလမ္း၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ဘူတာမွတ္တိုင္။ဗားကရာလမ္းဆုံအနီး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္။ဖုန္း-၀၉ ၇၇၇၇၀၀၈၉၆၊ ၀၉ ၇၈၂၃၃၃၃၀၈   

 1. Diploma in Business & Administration 
 2. Diploma in Human Resource Management
 3. Industry Diploma in F&B Service
 4. Certified Customer Service (UK)   

အမွတ္(၂၄)၊ ေယာမင္းႀကီးလမ္း၊ ‘ဂုံၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း ၀၁ ၂၄၆၆၃၆၊ ၂၅၃၁၇၇   

 1. N5   
 2. N4       
 3. JLPT Exam Practice  

အမွတ္(၃၆၂)၊ ေအာင္ေျမသာယာဘုရားလမ္း၊ ၆ရပ္ကြက္၊လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၈၆၇၆၂၅၇၉   

 1.  ထက္လယ္မူျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အဂၤလိပ္စာသီးသန္႔
 2. International ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ျမန္မာစာသီးသန္႔သင္တန္း        
 3. Stories, Newspapers, Magazines Reading        
 4. Conversations, News, SongsListening        
 5. IELTS Preparation Course   

၁၆၆၊ ၄လမ္း၊ ၂လႊာ၊ စံျပရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကြၽန္း။ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၂၁၀၁၉   

 1. အဂၤလိပ္ (Speaking) (L1, L2, L3, L4)      
 2. Interview (အလုပ္)
 3. Tourist Guide Course        
 4. Interview (English)      
 5. Japan (N1, N2, N3, N4,) Korea (E.P.S), China, Malay, Thai        
 6. Korea (E.P.S) စာေမးပြဲ

၇၆၊ ၆လႊာ၊ သီတာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ။ဖုန္း-၀၉ ၄၂၁၇၂၁၀၁၉   

 1. အဆင့္ျမင့္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသင္တန္း (Level ျမင့္ 4 skill) 
 2.  အေျခခံအဂၤလိပ္စကားေျပာ Basic 4 Skill
 3. Tourist Guide Course (4 skill)  
 4. Interview (အျမန္)
 5. Japan (N1, N2, N3, N4,) အဆင့္ျမင့္ (4 skill)   
 6. ကိုရီးယားအလုပ္၊ တရုတ္၊ မေလး၊ ထိုင္း၊ စာေမးပြဲ (E.P.S)