တိုက္ B/8, ေျမညီထပ္၊ အေနာ္ရထာအိမ္ယာ၊ (လွည္းတန္းမွတ္တိုင္အနီး)၊
ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉၄၂၄၃၁၇၀၁၁၊ ၀၉၄၂၃၈၈၀၅၉၉

 1. သူနာျပဳအကူသင္တန္း
 2. ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား
 3. ေဆး၀ါးကၽြမ္းက်င္သင္တန္း

အမွတ္(၂၈၁/၂၈၅)၊ ပထပ္၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ ကုန္ေစ်းတန္းမွတ္တိုင္ေရွ႕၊ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၄၁၂၉၆၊ ၀၉ ၄၂၁၁၁၉၇၀၀

 1. ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္အကူသင္တန္း   
 2. သူနာျပဳအကူသင္တန္း

အမွတ္(၇၈)၊ ၄လႊာ၊ ၃၇လမ္း(ေအာက္)၊ ေရႊဘဏ္အေနာက္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။

ဖုန္း ၀၉ ၅၀၅၈၇၆၇

 • အမ်ဳိးသမီး၀တ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး
 • ပြဲတတ္၀တ္စုံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ျမန္မာသတို႔သမီး၀တ္စုံ (Shirt, Skirt, Style Pants)

အမွတ္(၅၆၆)၊ တတိယထပ္(ဘယ္)၊ သမိုင္း(၆)လမ္း၊ (၁)ျဖတ္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္။
ဖုန္း-၀၉ ၄၃၁၇၈၆၄၉၊ ၀၉၉၅၃၁၇၈၆၄၉

 1. Blouseအက်ႌဒီဇိုင္းဆန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ Skirt အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ျမန္မာအက်ႌမ်ဳိးမ်ဳိး၊Coat ယူနီေဖာင္း၊
 2. Wedding Dress, Dropping ျမန္မာသတို႔သမီး၀တ္စုံ Brideသတို႔သား၀တ္စုံ လည္ဂတုံးလက္ရွည္တိုက္ပုံ
 3. Corset ရင္ခံ၊ Pants ေဘာင္းဘီအမ်ုိးမ်ဳိး၊ Childs wear ကေလး၀တ္စုံမ်ား
 4. 'TR-Pattern, Ready to made 'ဒီဇိုင္းမ်ား Shirt
 5. Fashion illustration, Smoking ခ်ည္/ပိုးပန္းထိုး Sequart ေက်ာက္အလွဆင္

အမွတ္(၂၁၅)၊ ပထမထပ္၊ က်ဳိကၠဆံလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း၊ တာေမြ။(ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းမွတ္တိုင္ေကြ႕) ဖုန္း ၀၉၇၃၀၄၁၀၅၀၊ ၀၉၇၉၅၄၂၈၆၆၁။

 1. ဆံပင္ညႇပ္သီးသန္႔သင္တန္း
 2. ဘာသာစုံသီးသန္႔သင္တန္း
 3. ဆံထုံးမိတ္ကပ္သင္တန္း
 4. မြမ္းမံသင္တန္း
 5. ေလွ်ာ္၊ ေဆး၊ ေပါင္းတင္၊ စက္ဆြဲ
 6. အေျခခံသင္တန္း