အမွတ္(၃၀/ေအ)၊ တတိယထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းၿခံလမ္း၊ လွည္းတန္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၀၉ ၄၅၄၆၆၀၉၈၆၊ ၀၉ ၇၇၈၇၂၁၈၁၃

 1. သူနာျပဳအကူ 
 2.  ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္သင္တန္း        
 3. Singapore,Japan ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ သူနာျပဳအကူအျဖစ္လုပ္ငန္း၀င္သူမ်ားအတြက္အထူးသင္တန္း      
 4. သူနာျပဳအကူအဆင့္ျမင့္သင္တန္း       
 5.  ေဆး၀ါးကြၽမ္းက်င္အဆင္ျမင့္သင္တန္း

အမွတ္(၆၈)၊ အေနာ္ရထာလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း-၂၄၅၄၉၃၊ ၃၇၃၄၉၈

 1. မိတ္ကပ္၊ ဆံထုံး    
 2. ဆံပင္ညႇပ္၊ ဆံပင္ေကာက္၊ ဆံပင္ေျဖာင့္၊ ေခါင္းေလွ်ာ္၊ ေဆးဆိုးဘာသာစုံ    
 3. မ်က္ႏွာေပါင္းတင္+ေရႊသြင္း+ပုလဲသြင္း+အဆိပ္ထုတ္    
 4.  ေျခသည္း၊ လက္သည္း၊ ပန္းခ်ီဘာသာစုံ    

၈/ဗိုလ္မင္းေခါင္လမ္း၊ ဗိုလ္စိန္မွန္ရပ္ကြက္၊ တာေမြမီးပြိဳင့္အနီး။ ဖုန္း-၅၄၃၃၈၂၊ ၀၉ ၅၁၅၄၄၇၁

 1. ဒ‘ိုင္နမို၊ ေမာ္တာ၊ ထရန္စေဖာ္မာသင္တန္း 
 2. စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံ၊ ေနအိမ္၀ါယာရိန္းသင္တန္း       
 3. ေမာ္ေတာ္ကား၀ါယာရိန္းသင္တန္း       
 4.  ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအးေပးစက္သင္တန္း       

သိမ္ႀကီးေစ်း၊ စီ႐ုံ၊ အေဆာင္(၃)၊ ပထပ္၊ ေရႊတိဂုံဘုရားလမ္း။ ဖုန္း-၀၉ ၇၃၀၇၆၄၂၀

 1. Daily Easy Way English   
 2. Academic or Job English       
 3. Phonetics+Basic+Advanced English Grammar      
 4. IELTS (4 Skills), Intensive, Preparation

၁၁-၂၇၆၊ ထြန္းေရႊ၀ါလမ္းသြယ္(၃)၊ ေရႊေပါကၠံ။ဖုန္း-၀၉ ၄၂၂၄၂၂၁၉၄၊ ၀၉ ၇၈၈၈၃၅၆၉၁

 1. English (Free) 
 2. English Grammar        
 3. English (4 Skills)        
 4. Translation        
 5. Korea